Aeroespacial

Sonda kosmiczna Euclid

Galeria obrazów
Sonda espacial científica EUCLID
Sonda espacial científica EUCLID
  • Data rozpoczęcia:
Karta programu

Euclid to kosmiczna misja badawcza Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) mająca na celu zbadanie ciemnej materii i energii. Początek misji zaplanowano na rok 2020. Na pokładzie sondy znajdzie się teleskop o średnicy 1,2 m, który umożliwi prowadzenie obserwacji spektroskopowych o wysokiej rozdzielczości obrazu w paśmie od światła widzialnego po bliską podczerwień. Misja pozwoli na zbadanie ewolucji struktur kosmicznych dzięki pomiarom formy i przesunięcia ku czerwieni promieniowania emitowanego przez odległe galaktyki. Pozyskane dane mogą pochodzić nawet sprzed 10 miliardów lat.

Badane będą niezwykle rozległe przestrzenie pozagalaktyczne, dlatego sonda zostanie wyposażona w aparaturę do prowadzenia obserwacji przy wykorzystaniu różnorodnych technik. Do najważniejszych należą metoda WGL (Weak Gravitational Lensing), polegająca na detekcji miejsc występowania ciemnej materii na podstawie odchylenia grawitacyjnego światła, oraz BAO (Baryonic Acoustic Oscillations), tj. obserwacja barionowych oscylacji akustycznych w widzialnym wszechświecie.

Udział SENER w misji Euclid

System AOCS/GNC

W misji Euclid firma SENER uczestniczy jako główny wykonawca (prime contractor) systemu kontroli orbity i położenia (AOCS/GNC) satelity badawczego. Obok aparatury naukowej jest to najbardziej złożony system na pokładzie statku. Satelita winien zachowywać stabilne położenie w obrębie wartości 75 milisekund kątowych w okresach przekraczających 11 minut – nigdy dotąd wymagania dotyczące precyzji położenia nie były tak wysokie. System uruchamia i wyłącza koła reakcyjne statku każdorazowo po dokonaniu przez satelitę obserwacji, co sprawia, że kolejne cykle pracy i bezczynności powtarzają się z niespotykaną dotychczas częstotliwością. Wymagania dotyczące dokładności położenia satelity zaowocowały potrzebą zastosowania wysoko precyzyjnego układu napędu i wbudowania w płaszczyznę ogniskową teleskopu czujnika naprowadzania.

Mechanizm celowniczy anteny o wysokim zysku

Firma SENER odpowiada również za projekt, produkcję, integrację, weryfikację i walidację działania mechanizmu rozkładania anteny o wysokim zysku (HGA) i jej systemu celowniczego.

Mechanizm składa się z trzech osi, z których jedna służy do rozkładania anteny, a dwie pozostałe – do precyzyjnego ustawiania jej w zadanym położeniu. Mechanizm przekazuje antenie dwa sygnały radiowe emitowane przez satelitę: sygnał w paśmie K dla anteny o wysokim zysku i w paśmie X dla anteny o niskim zysku. W przypadku pasma K zastosowano falowód z połączeniem obrotowym i urządzenie wykonawcze, oba zaprojektowane w pracowniach SENER.

System korekty nastaw ostrości zwierciadła wtórnego (M2M)

SENER jest wykonawcą systemu korekty nastaw ostrości zwierciadła wtórnego (M2M). Składa się on z mechanizmu pozycjonowania o pięciu stopniach swobody, który umożliwia przesuwanie i ustawianie zwierciadła wtórnego (M2M) teleskopu EUCLID. W ten sposób pozwala osiągnąć wymaganą na orbicie optyczną jakość obrazu, która jest niezbędna do eliminacji przesunięcia osiowego teleskopów powstałego w wyniku zmiany warunków otoczenia z ziemskich na kosmiczne.

Naziemne urządzenia wspomagające (MGSE)

MGSE to zespół trzynastu urządzeń wspomagających montaż dużego satelity – sondy Euclid. Główny wykonawca misji, konsorcjum Thales Alenia Space, powierzyło wykonanie projektu, budowę i testy systemu firmie SENER.

Główne podzespoły MGSE umożliwiają ustawienie satelity w różnych płaszczyznach. Posiadają ponadto dodatkowe mechanizmy, które utrzymują statek w ustalonym położeniu nawet wówczas, gdy umiejscowienie środka ciężkości ulega zmianie, co ma miejsce przy montażu nowych elementów. Firma SENER zbuduje dodatkowo symulator satelity Euclid, który pozwoli odtworzyć jego wymiary, masę i położenie środka ciężkości. W testach wytrzymałościowych wykorzystuje się najcięższą wersję statku – jej masa wynosi 4,7 tony i jest dwukrotnie większa od rzeczywistej masy sondy Euclid.

Inne programy

Zobacz +
PROBA-3

PROBA jest programem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) mającym na celu orbitalne demonstracje technologii platform satelitarnych [+]

Misja Rosetta

Sonda Rosetta Europejskiej Agencji Kosmicznej została wystrzelona w kierunku komety 67P / Czuriumow-Gierasimienko, należącej do [+]

Podziel się
Podziel się:
Kontakt W górę W górę