Aeroespacial

PROBA-3

Galeria obrazów
Wstecz Dalej
PROBA-3 Conjunto de banco óptico (OBA) Conjunto de banco óptico (OBA) Solar Array Deployment Mechanism PROBA-3 PROBA-3
PROBA-3
Conjunto de banco óptico (OBA)
Conjunto de banco óptico (OBA)
Solar Array Deployment Mechanism
PROBA-3
PROBA-3
 • Klient: ESA
 • Country: Hiszpania
 • Data rozpoczęcia: 2012
 • Data zakończenia: 2019
Karta programu

PROBA jest programem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) mającym na celu orbitalne demonstracje technologii platform satelitarnych i ładunków użytecznych. Realizowana w ramach tego programu misja Proba-3 ma na celu demonstrację technologii precyzyjnego lotu w formacji.

Misja składa się z dwóch małych platform satelitarnych o masie 350 kg i 200 kg, które będą poruszać się na orbicie w formacji zachowując precyzję wzajemnego położenia z dokładnością poniżej 1mm. Obydwie platformy satelitarne będą sterowane w kosmosie, tak jakby stanowiły dwa elementy wspólnej ultra-satbilnej sztywnej struktury tworząc dla przykładu wielki teleskop (z oddzielonymi soczewką i detektorem). Ta wirtualnie sztywna struktura będzie kontrolowana w sposób umożliwiający obrót i koncentrację na dowolnie wybranym punkcie w przestrzeni. Możliwa będzie także zmiana relatywnej odległości pomiędzy satelitami w zakresie od 25 do 250 metrów (np. aby zmienić ogniskową).

W celu kompletnej weryfi kacji technik lotu w formacji, instrumnent naukowy – koronograf, został wybrany jako ładunek użyteczny misji, którego zadaniem będzie fotografowanie wewnętrznej korony Słońca. Elementy tego instrumentu będą znajdować się na obydwu satelitach. Jeden będzie nośnikiem systemu detekcyjnego, a na drugim zamontowany zostanie dysk przesłaniający Słońce.

Demonstracja lotu w formacji wymaga możliwie małej grawitacji. Zostanie to osiągnięte w apogeum silnie eliptycznej orbity, na której umieszczona zostanie misja Proba-3. Wybrana orbita posiada perygeum w odległości 600 kom od powierzchni Ziemi, a apogeum dziesięciokrotnie dalej (w odległości 60.000km). Ponieważ lot w formacji nie jest możliwy w pobliżu perygeum, to przy każdym obrocie konieczna jest dekonstrukcja i ponowna rekonstrukcja formacji co około 20 godzin. Proba-3 będzie wykonywać te rutynowe manewry autonomicznie bez wsparcia z Ziemi. Zostaną także przeprowadzone dodatkowe eksperymenty, jak na przykład manewr zbliżenia (rendez vous) do obiektów niewspółpracujących, który znajdzie zastosowanie w aktywnym usuwaniu śmieci kosmicznych.

Proba-3 jest obecnie rozwijana przez duże konsorcjum fi rm i instytucji naukowych pod przewodnictwem SENER.

SENER Polska opracuje i wykona mechanizm rozkładania (SADM) oraz mechanizm podtrzymująco - zwalniający (SAHRM) panelu słonecznego dla satelity koronografu oraz będzie współpracował przy projektowaniu struktur mocowania dla instrumentów optycznych (OBA) w obydwu satelitach.

Inne programy

Zobacz +
ExoMars. EDM GNC SCOE

Urządzenie pozwala na prowadzenie testów systemu GNC (Guidance, Navigation and Control), stanowiącego element modułu próbnego [+]

MTG. AOCS SCOE

Urządzenie pozwala na prowadzenie testów AOCS (misja MTG) w pętli otwartej i zamkniętej. Umożliwia zarówno [+]

Podziel się
Podziel się:
Kontakt W górę W górę
 • aeroespacial.sener - -
  prod-plat-senerv3.geanetondemand.com - -
  prod-plat-senerv3.yunbit.es - -
 • aeroespacial.sener - -
  google-analytics.com - -
  piwik.geanet.es - -
 • aeroespacial.sener - -
  linkedin.com - -
  youtube.com - -
  doubleclick.net - -
  addthis.com - -