Aeroespacial

Misja naukowa SOLar Orbiter (SOLO)

Galeria obrazów
Wstecz Dalej
Misión científica Solar Orbiter (SOLO) Misión científica Solar Orbiter (SOLO). Antena de baja ganancia Misión científica Solar Orbiter (SOLO). Boom desplegable Misión científica Solar Orbiter (SOLO). Antena de media ganancia
Misión científica Solar Orbiter (SOLO)
Misión científica Solar Orbiter (SOLO). Antena de baja ganancia
Misión científica Solar Orbiter (SOLO). Boom desplegable
Misión científica Solar Orbiter (SOLO). Antena de media ganancia
  • Data rozpoczęcia:
Karta programu

Misja Solar Orbiter realizowana przez ESA we współpracy z NASA, której celem jest badanie Słońca i aktywności magnetycznej heliosfery. Umożliwi pozyskanie informacji, która pomoże nie tylko zrozumieć, ale także przewidzieć zachowanie Słońca.

Przedsięwzięcie pozwoli określić cechy, dynamikę i interakcje zachodzące pomiędzy plazma słoneczną, polem magnetycznym a cząsteczkami obecnymi na obszarach heliosfery położonych blisko Słońca. Misja ma również na celu zbadanie zależności pomiędzy powierzchnią Słońca, jego koroną i wewnętrznym obszarem heliosfery. Naukowcy zbadają także – wzdłuż całej rozciągłości południkowej – poziom energii, dynamikę i strukturę magnetosfery Słońca, zweryfikują ponadto teorię dynama słonecznego za pomocą obserwacji pola, jego ruchu i fal sejsmicznych w obrębie stref okołobiegunowych Słońca.

Statek Solar Orbiter zabierze na pokład znaczne ilości aparatury badawczej. Po raz pierwszy naukowcy zobaczą obrazy trudno dostrzegalnych z Ziemi obszarów podbiegunowych, tj. występujących powyżej 25. równoleżnika. Przez okres kilku dni orbiter będzie się poruszał z taką samą prędkością kątową co Słońce, w rezultacie zatem przez dłuższy czas i z tej samej perspektywy możliwa będzie obserwacja przebiegu burzy słonecznej. Statek prześle wreszcie obrazy niewidocznej z Ziemi strony Słońca.

Urządzenia orbitera będą narażone na silne promieniowanie i skrajnie wysokie temperatury. Zabezpieczenie ich przed szkodliwym działaniem obu czynników postawiło przez projektantami statku szereg wyzwań technicznych. Podczas przechodzenia przez peryhelium urządzenia znajdujące się na zewnątrz sondy będą musiały wytrzymać promieniowanie rzędu 17000 watów na metr kwadratowy, a ich powierzchnia rozgrzeje się do ok. 400ºC. Kiedy jednak znajdą się w najbardziej odległym od Słońca punkcie orbity, temperatura ich powierzchni spadnie do –100ºC. Do urządzeń zewnętrznych zalicza się m.in. system antenowy, za którego realizację odpowiada firma SENER. W jego skład wchodzi ruchoma antena reflektorowa o wysokim zysku, ruchoma antena o średnim zysku i dwie anteny o niskim zysku. Firmie SENER powierzono też budowę wysięgników anten o wysokim i średnim zysku, mechanizmów rozkładających i celowniczych, osłon termicznych i układów elektronicznych sterowania.

Urządzenia SENER na pokładzie sondy Solar Orbiter

Misja Solar Orbiter to największy w historii firmy projekt w branży kosmicznej. SENER realizuje równolegle pięć kontraktów, obejmujących kolejno podsystem antenowy, system filtrów przepustowych (feed-through), wysięgnik, aparaturę naukową oraz kamerę SO-PHI.

System antenowy

SENER jest wykonawcą jednego z największych systemów satelity – systemu anten. W jego skład wchodzi ruchoma antena reflektorowa o wysokim zysku, ruchoma antena o średnim zysku i dwie anteny o niskim zysku.

Antena o wysokim zysku jest podstawowym urządzeniem komunikacyjnym satelity. Za jej pośrednictwem statek przesyła na Ziemię dane zgromadzone w toku badań. Antena średniego zysku jest urządzeniem zapasowym, natomiast dwie anteny o niskim zysku i charakterystyce półdookólnej pozwolą satelicie utrzymać kontakt z Ziemią, jeżeli ten utraci orientację i nie będzie w stanie ustawić w kierunku Ziemi żadnej z innych anten.

Wysięgnik

Firma SENER jest wykonawcą wysięgnika do montażu aparatury badawczej. Konstrukcję wysięgnika tworzy rozkładany maszt, do którego przymocowane są cztery instrumenty naukowe szczególnie podatne na zakłócenia elektromagnetyczne. Wysięgnik pozwala oddalić aparaturę badawczą od korpusu satelity i tym samym ograniczyć poziom zakłóceń.

Filtry przepustowe

Kolejny kontrakt dotyczy opracowania filtrów przepustowych (feed through). Filtry umożliwiają prowadzenie badań teledetekcyjnych, ponieważ pozwalają na przenikanie sygnału przez osłony satelity.

Urządzenie EPD

Firma SENER współuczestniczy w wykonaniu dwóch instrumentów naukowych. Jednym z nich jest analizator cząstek wysokoenergetycznych (ESPADA bądź EPD - Energetic and Surathermal PArticle Detector Analizer), w którego opracowaniu jako główne biuro projektowe bierze udział uniwersytet w Alcalá. Do zadań SENER należy sporządzenie dokumentacji projektowej systemów, zapewnienie gwarancji jakości, usługi doradcze w dziedzinie systemów elektronicznych, mechanicznych i termicznych oraz stworzenie oprogramowania.

Kamera SO-PHI

Drugim instrumentem naukowym, w którego opracowaniu bierze udział SENER, jest wysoko czuła kamera So-Phi. Rejestruje ona wysokiej rozdzielczości obrazy, wykonuje w obrębie tarczy słonecznej (full-disk) pomiary wektora pola magnetycznego fotosfery, prędkości propagacji fal (line-of-sight velocity) oraz natężenia kontinuum pasma światła widzialnego. Rozdzielczość obrazu uzyskanego przez So-Phi i stałość wykresów prędkości pozwolą badać zjawiska sejsmiczne zachodzące wewnątrz Słońca.

Kamerę So-Phi wykonuje Andaluzyjski Instytut Astrofizyki (IAA). Firma SENER służy swoim doświadczeniem w zakresie opracowania dokumentacji projektowej systemu, kontroli jakości, produkcji i testów wszystkich modeli modułu elektronicznego (e-nuit) i kamery CTC.

Inne programy

Zobacz +
PROBA-3

PROBA jest programem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) mającym na celu orbitalne demonstracje technologii platform satelitarnych [+]

Misja Rosetta

Sonda Rosetta Europejskiej Agencji Kosmicznej została wystrzelona w kierunku komety 67P / Czuriumow-Gierasimienko, należącej do [+]

Podziel się
Podziel się:
Kontakt W górę W górę