Aeroespacial

Meteosat trzeciej generacji (MTG)

Galeria obrazów
Meteosat Tercera Generación
Meteosat Tercera Generación
  • Data rozpoczęcia:
Karta programu

Meteosat trzeciej generacji (MTG) to nazwa określająca serię satelitów pogodowych umożliwiających prognozowanie pogody na całym świecie i w wybranych jego rejonach oraz monitoring atmosfery. Projekt budowy satelitów realizują wspólnie Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) i europejskie konsorcjum eksploatacji satelitów meteorologicznych EUMETSAT. Przedsięwzięcie to stanowi kolejny etap programu Meteosat Drugiej Generacji (MSG).

W skład MTG wchodzi sześć satelitów, które działają w obrębie dwóch platform: MTG-I i MTG-S. Pierwsza z nich wyposażona jest w kamerę obserwacyjną FCI (Flexible Combined Imager), druga – w sondę promieni podczerwonych IRS (InfraRed Sounder). Oba zespoły urządzeń uzupełniają się wzajemnie podczas prowadzenia obserwacji.

Firma SENER wykonawcą trzech ważnych kontraktów w projekcie Meteosat

Mechanizmy skanera, układu kalibracji i obsługi migawki

SENER uczestniczy w projekcie MTG jako projektant i wykonawca dwóch newralgicznych elementów systemu: mechanizmów skanera (FCE i IRS Scan Assembly, SCA) i mechanizmów układu kalibracji i obsługi migawki (FCI i IRS Calibration and Obturation Mechanisms, COM).

Skuteczność działania systemu FCI i IRS zależy w głównej mierze od mechanizmów skanujących, które warunkują jakość pozyskiwanych obrazów oraz sprawność i stateczność systemów celowniczych zwierciadła M0 teleskopów. Funkcja skanowania eliminuje występujący w statkach drugiej generacji efekt obrotu osiowego satelity (spinning), dzięki czemu system Meteosat uzyskuje obrazy wysokiej rozdzielczości.

Zaprojektowany przez inżynierów SENER mechanizm skanera FCI przypomina koło filtrowe, którego obrót pozwala wybrać odpowiedni element do prowadzenia obserwacji. Z mechanizmem zespolone są urządzenia optyczne, wzornik czerni, filtry i migawka. Moduł IRS zostanie wyposażony w mechanizm rotacyjny zwierciadła, którego obrót osiowy pozwoli ustawić urządzenie w trybie wzornika czerni, kalibrowania, migawki lub położenia obserwacyjnego.

AOCS SCOE

Firma SENER jest dostawcą opracowanych i zintegrowanych przez siebie urządzeń do weryfikacji działania systemu kontroli położenia na orbicie AOCS SCOE (Attitude and Orbit Control System, Special Check Out Equipment). Urządzenia te pozwalają na symulację w czasie rzeczywistym dynamicznych i kinetycznych warunków oddziaływania otoczenia zewnętrznego na satelity, służą też do kontroli sprawności czujników i urządzeń wykonawczych systemu AOCS.

Weryfikacja działania awioniki oraz – w szczególności – systemów AOCS i GNC to jedno z głównych zadań kontroli prawidłowego funkcjonowania segmentu kosmicznego systemów satelitów. Dotychczasowe stanowiska testowania służące do weryfikacji pracy systemów budowano indywidualnie dla potrzeb poszczególnych projektów. Aktualnie SENER dysponuje stanowiskiem wielokrotnego użytku, które dzięki swojej adaptacyjności i skalowalności może zostać szybko dostosowane do potrzeb wszelkich testów weryfikacyjnych. Podstawowy wariant AOCS SCOE posiada symulator pracy w czasie rzeczywistym, który został wyposażony we wszelkie funkcje niezbędne do weryfikacji prawidłowego działania systemu AOCS.

Projekty realizowane przez SENER w ramach systemu MTG cechuje wysoka złożoność techniczna i multidyscyplinarny charakter, dlatego stanowią wielkie wyzwanie inżynierskie. W pracę zaangażowani są specjaliści z m.in. takich dziedzin technicznych jak projektowanie termomechaniczne, optyka, inżynieria systemów sterowania, elektronika czy programowanie.

Inne programy

Zobacz +
PROBA-3

PROBA jest programem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) mającym na celu orbitalne demonstracje technologii platform satelitarnych [+]

Misja Rosetta

Sonda Rosetta Europejskiej Agencji Kosmicznej została wystrzelona w kierunku komety 67P / Czuriumow-Gierasimienko, należącej do [+]

Podziel się
Podziel się:
Kontakt W górę W górę