Aeroespacial

Jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa

Polityka firmy SENER Aeroespacial dotycząca jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa została opracowana w ramach strategii firmy. Jej cel i treść zostały określone przez Zarząd Grupy zgodnie z wymogami stawianymi przez klientów, specyfiką i siłą oddziaływania środowiskowego na społeczeństwo oraz ryzykiem w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia pracowników we wszystkich podejmowanych przez nich działaniach, a także do produktów oraz usług.

W polityce firmy SENER Aeroespacial ujęte jest zaangażowanie w realizację procesów, a także produktów i usług;

 • o odpowiedniej jakości,
 • w sposób przyjazny środowisku,
 • w odpowiednich warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • w zgodzie z odpowiednimi wymogami,
 • poprzez monitorowanie efektywności zintegrowanego systemu jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia systemu i
 • zagwarantowania satysfakcji klientów i innych interesariuszy.

Dotychczas ustanowiono następujące cele główne:

 • Zapewnienie przestrzegania stosownych wymogów,
 • Promowanie poczucia odpowiedzialności w odniesieniu do jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa,
 • Promowanie zrównoważonego użycia zasobów i stosowania podstawowej zasady zapobiegania zanieczyszczeniom,
 • Eliminowanie zagrożeń i zmniejszanie ryzyka w pracy poprzez podejmowanie odpowiednich działań,
 • Konsultowanie i uwzględnianie udziału pracowników i/lub ich przedstawicieli w sytuacjach tego wymagających,
 • Zobowiązanie dostawców do spełniania podstawowych zasad polityki dotyczącej jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa w stopniu realistycznym i proporcjonalnym do umowy lub zapewnianej dostawy,
 • Podniesienie poziomu zadowolenia klientów.

 Poniższe wymagania należy uznać za konieczne do spełnienia:

 • Wymagania klientów,
 • Wymogi i przepisy prawne,
 • Potrzeby firmy SENER określane jako konieczne dla naszych wewnętrznych obszarów korporacyjnych (finansowy, operacyjny, komercyjny, technologiczny, itp.),
 • Wymogi stawiane przez innych interesariuszy,
 • Istotne aspekty środowiskowe, zdrowotne i dotyczące bezpieczeństwa,
 • Działania wynikające z analizy odpowiednich „zagrożeń i szans” (zewnętrznych) oraz „mocnych i słabych stron” (wewnętrznych).

Stosowanie się do niniejszej polityki dotyczącej jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników i współpracowników firmy SENER Aeroespacial.

Podziel się
Podziel się:
Kontakt W górę W górę
Ustaw pliki cookie Zaakceptuj wszystko i kontynuuj przeglądanie
 • Poka? / ukryj ca?? list?
  Owner Nazwa Cel Rodzaj Czas trwania
  aeroespacial.sener - -
  prod-plat-senerv3.geanetondemand.com - -
  prod-plat-senerv3.yunbit.es - -
 • Poka? / ukryj ca?? list?
  Owner Nazwa Cel Rodzaj Czas trwania
  aeroespacial.sener - -
  google-analytics.com - -
  piwik.geanet.es - -
 • Poka? / ukryj ca?? list?
  Owner Nazwa Cel Rodzaj Czas trwania
  aeroespacial.sener - -
  linkedin.com - -
  youtube.com - -
  doubleclick.net - -
  addthis.com - -
Go Powrót